Eerst zien dan geloven

Tinco Detmar is vooral werkzaam op het gebied van het faillissementsrecht. Hij wordt door de rechtbank regelmatig aangesteld als curator van een failliet bedrijf of instelling. Hij is daartoe gekwalificeerd op grond van de cursus Insolventierecht van de Rijksuniversiteit Groningen, maar ook door  zijn jarenlange ervaring op dit gebied. Zijn insteek is om ondanks faillissement toch te behouden wat mogelijk is. Aan de andere kant staat hij bestuurders en commissarissen bij die door een curator of door de fiscus aansprakelijk worden gesteld voor tekorten in een faillissement. Ook adviseert hij bedrijven en instellingen bij een naderend faillissement en bij het doorstarten van een failliet bedrijf. Ten slotte adviseert hij op het terrein van zekerheidsrechten, zoals pand, hypotheek en eigendomsvoorbehoud.

Samen met Piter van Zandbergen vormt hij de afdeling insolventierecht.

De verslagen waarin Tinco Detmar curator is, zijn te vinden op deze website onder de knop "profiel"